De Regge kronkelt weer

De film “De Regge kronkelt weer” wordt vertoond op 9 november 2017 om 20.00 uur in het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281 in Nijverdal.

Tijdens de presentatie van Ella Roelfs wordt u meegenomen in de geschiedenis van de Regge, naar de herstelwerkzaamheden die van een strakke rechte stroom weer een kronkelende rivier maken. U ziet hoe enkele dode zijarmen weer aangesloten worden op de nieuwe Regge, hoe plantensoorten als het grasklokje en muizenoortjes en diersoorten als de modderkruipers verkast moesten worden naar hun nieuwe leefgebied, omdat zij het anders niet zouden overleven. De Beelden worden versterkt door prachtige bijpassende muziek. Het geheel wordt afgewisseld door kwispelende honden, verbaasde koeienkoppen, de paringsdans van de futen en drie dassen, die Ella ontdekte tijdens haar tochten langs de Regge. U ziet hoe het landschap verandert na zware regenval, met prachtige beelden van het kleurenspel in het water bij een ondergaande zon. U ziet de aanleg van een oeverzwaluwenwand en het vele werk dat dit meebrengt. Ella toont tevens beelden van een vlucht boven het hele gebied, zodat u een goed overzicht krijgt van de nieuwe situatie van de Regge. Doel van het Reggeproject: het omvormen van de gekanaliseerde rivier tot een dynamisch en veerkrachtig watersysteem. Ongewenste verdroging en wateroverlast in het stroomgebied zijn tot een minimum beperkt en de natuurlijke waarden en recreatieve belevingswaarde van het gebied zijn versterkt. Het werk bestond uit het verwijderen van kades (dijken of wallen), en het ondieper en smaller maken van de rivier, zodat het water meer ruimte heeft gekregen. Ook zijn nieuwe en oorspronkelijke meanders van de Regge weer aangesloten op de rivier. Door de maatregelen zijn er weer kansen voor natuurontwikkeling, landbouw en recreatie ontstaan. De entree is € 6.50 Inclusief koffie, thee of ranja, voorafgaand aan de film. Bij reservering via de website www.staatsbosbeheer.nl ziet u meteen of er nog plaats is. Neem een print van uw reservering mee als toegangsbewijs. Met deze link komt u meteen op de juiste webpagina.